מבין הספרים שבקטלוג >

אודות מכון "אור החמה"

האתר הוקם ע"י יעקב עובדיה יליד העיר  טנג'יר במרוקו .
למד בישיבות בירושלים ובכוללים בחיפה.
מוסמך לרבנות יורה יורה משנת תשע"ד
מחוקרי מכון ירושלים במסגרת השו"ע השלם מהדורת פרידמן.
מחברם של כמה ספרים החשוב שבהם הוא פסקי חכמי המערב ליקוט על סדר השו"ע מחכמי מרוקו.

קרא עוד >

 

סקירת ספרים

הכר את ספרי
חכמי המערב

הדרה

הקלדה מחדש של ספרי
חכמי המערב הקדומים

ספרים ביהודית מוגרבית

תירגום של פסקי חכמי המערב מערבית

תשובה יומית

שאל את חכמי המערב בהלכה

פענוח כתבי יד
מחכמי מרוקו

..