ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

מתורגם מיהודית מוגרבית ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

 

כה, א

 לא בתוך עם רוטב  ככה יכול ואם  עושה  קודם שנזכר  משפט כתוב  סי' שיח   בשם   מהרימ"ט   רא ה פרק  50  המחבר

   מותר יעשו קומקום   קפה  מבושל   קודם  השבת מקודם שנזכר  אפילו   מהמקו'     יד סולדת בו   לכן  בתוך האפיה  לא אפילו  מעל יד של  גוי 

שוקולד  מבושל  קודם  שבת יעשה גוי לפני אפיה  רוצה  ישרף בתנור  בגלל   י שתפר מצטמק ויפה לו  לא למנוע   זרע אמת  סי' מ  ראה פרק 50

 פרק חמשים

דין  בישול ותבשיל עם רוטב  ביום שבת    מש"ע  סי' שיח

(נ)   בישל  ביום שבת  במזיד אסור  לו  אותו תבשיל לעולם, ולאחרים  מותר לאכילה  במוצאי שבת   כאשר הקדירה  איפה  מתבשל אסור עליו ואם רק שוגג  בישל  אסור עליו ועל   אחרים  באותה שבת   ומתי שיצא שבת מותר עליו ועל אחרי'  ( מתוך דברי הרשב"א  סי' קעא   בין קדירה  שרי מבושל אסור  לכן רק בריא שלם שמא אם חולה קדירה מותר  ובתשובת שבות יעקב  ח"א סי' כא אומר בין מותרת כאשר  לקדירה  קטנה ככה וצצה? יבשלו בישול לחולה  קדירה  קטנה.

ואם  בישל לחולה בשבת שהוא היה חולה מאתמול משהוא וכן חולה  מהיום מותר יאכל ממנו בנאדם בריא חי בשבת (ובלי טוב מלח? לכן צריכים לקלף באה"ט)

 לכן מי שמבשל לחולה או עשה  עיסוק לסיבתו   אסור בשבת לבנאדם  בריא ולא לחולה שלא   מסוכן שאין בו סכנה כופא?  למה  יותר טוב עדיף יבשל לראשו,