ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

לא א

כמו אם יאמר לו יש לי אצלך חמשי' אגוזי' תן לי חמשי' אחרי'  הרי יש לי מאה וככה סכום המנין והדמים  אינו אסור רק אם כמו ככה סוג שאומר הבא לי בכך וכך בכסף דמים ויהיה לי בכך וכך  וככה במשקל  אבל בלאו הכי שרי.  ואע"ד  דאסור להזכיר  דמי' כלל  דוקא  דבר שמקחו ידוע