ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 

 

כא ב

קח ידו ממנו  ויברך עליו ברכת המזון, ועכשיו רוצה יברך עכשיו על היין שמא מ הבזיון של הלחם  ככה כאשר צריך לכסות ואדרבא אם היה מרגיש הוא, בין הדין  היה שיתנו בין צריך יהיה הלחם מגולה בזמן ברכת המזון, בגלל הרגיש  מברך. (ראה פרק סי' קפ] ויכין ויכין.

בפסח היכן יברכו  ברכת המזון יכסה המצה ככה בה לבזיון המצה מתי ההוא זמן אפילו  אכלו האפיקומן ואסור לאכול מצה (המחבר)  (דין  כל ליל שבת  ראה פרק 47 המחבר).

פרק שלושים ושמונה

דין  היהודי יחד עם אשתו, חתונה לעטתק? נישואי אלמנה  גרושה  בליל שבת

(לח) היה צריך  ישראלי  היה בשבת פראחן? ובכאטרו? ומפסס? באהבה וחיבה יתירה ביחד עם אשתו ויאכלו אוכל עוגות סעודות ומנסומין? ויין טוב כדי לזכור ( בפרק 27) וככה בה לפסוס ? (תענוג דשבת וימנעו ממאכל  שהוא מונע  הזרע כמו גודגדניות קזבור וכדומה)    (מחבר סי' ר"ף) ומותר לישא בתולה  ליל שבת בלילה  הראשונה לנישואיהם ראה פרק 80

 אם היתה אפשרות וברכו שבע ברכות לפני שבת  אין בה עתה איסור לא מסיבת צער ויסורים ולא רק (ראה פרק שמונים) לכן אלמנה וגרושה אסור יתחתנו בליל שבת ליל הראשונה לנישואיהם  לא בליל שבת ולא בליל חג  מש"ע  סי'  שנט  ראה פרק 80 המחבר.

פרק שלושים ותשע

 

דין קריאה והפליית בגדים וכלי אוכל לאור הנר בליל שבת ולומר לגוי ברמז כדי שיכבה הנר

מש"ע סי'  רעה