ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

כח, ב

הרבה שאנשים לא יעלה חשבון לקמח,  ט"ז בשם הר"ן לכן  לאט אסור יסננו בסודר,  מהטעם שהוא כמו הטעם היכן סודר היה נמעך במים, לכן משקה ומשקים אחרים מותר היכן אין דבר האריג היה יתצבנו? הסדר? בהם. ואם היו מוכודין? אותו דבר  או משקה אסור לסנן.

והרמב"ם אוסר לסנן אפי  אם היה מסנן ואפילו בסודר לא מותר בתוך רק אם היה משקה מסונן, ומשקה  לא מוריד מפחית נפל היה רותח מותר לקחת בחבית בטפל ויחליפו בסודר, לכן אם רוצה לסנן משקה איך שעושה בחול  , מותר לסנן בכף היד בסוג שמותר לסנן בסודר, רק יחזיר באלי? לא ירים היד ויעלה וישתדל טפח דבזא (טפח)  מהצדדים של הכלי שירצה לסנן  בגלל לא יהיה  כמו היה יעשה  בחול מים שבתוך תולעים מותר יעשה משקה על פני הכוס וישתה ממנה. וככה י לא יהיה נקרא יותר משהו ממשהוא. ורק היה מונע ילך נקרא רשע אם המים ילכו לנקב.

 עדיף חלב בגלל יעשה חמאה, או יעשה קיבה בחלב בגלל יחזור אזבן? אסור.  

 חלב זה שנטף היה בגב  מותר לקחת ויזוב שנה  בתוך החלב  לכן צריך להניח משהו  בתוך החלב, ולא יקח ממה שזב רק יתחיל בגלל צריך לאותו היום , ואם לא  צריך  לאותו היום ורוצה לקחת רק שמא יפסד,  יקח  רק ע"י גוי מ"א  סימן  ש"ז  וסימן תק"י.

 קפה שנשאר בסוף במרכז של הקפטריא, ככה שותה  אחרים שנשאר קאהים? בסוף