ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

כט, ב

 

חבית משקה שקשור בתוכה בפקק לכרקא תקכא?  מאנשים היה יוצא משקה*) לא יעשה תחתיה איזה כלי בגלל אפילו  אם יטפטף  משקה מתוך הפקק ירד רק לארץ ויתקרב לא ישאר גלוי מותר לעשות ניקוי צחצוח באוכל  (ולא יאמר  אסור מטעם שהיה  גיוון בצבע של האוכל היכן שצריך גוון למגדנות  שהיה פוגש יוצא? לכן לחם מותר אם הגוון ממנו. וכן אומר  אפילו מניגב  ידו בסודר וכדומה מותר .   היכן ככה  רק תמרית? ודברים  צובעים הרדב"ז

 

וכן יש אומרים היכן אסור תצבין? אפילו מהסוג תמרית? ורחב לצבוע מ"א המחב"ר

 

פרק חמשים וחמש

דיני מליחה תרקיד תתכים? ותפרציד? ותגריד? ובצק ורדיה דבר ממקומו ככורחא ודביג וטחין

משע סימן שכא

אסור יניח