ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 

 

 

כח, א

אפילו בדיעבד  בדיעבד  ,ואם היה חולף ונעשה עי גוי מותר, 

יקל ומותר, באה"ט ראה תשובת הרמ"א סי'  קכ.

 בתשובת הרמ"א סי' קב מותר להקל תנור בליל שבת ליהודי ולגוי  יחזיר ולסגור, אם התבשל כמו  מאכל בן דרוסאי, (חצי בישול) לכן  אסור יאמרו שיסתום בבצק באה"ט סי' רנז.

פרק חמשים ושלש

דין הרבה בורר דבר מדבר בשבת  שו"ע סי' שיט

אסור שיברור כל דבר מאכל מהפסולת, או אוכל מתוך אוכל אחר, לכן רק ביד איזה דבר משהוא עדדא? כמו מסננת,       והסיבה בורר  יכול רק לא יאעל רק עכשיו מותר, ( ומותר לברור ההוא סוג ומין כאשר ומתי גם כאשר אחרים אוכלים, ומותר לברור  לוראק? דלכץ?  עדיף וטוב מלגלות כל מה שצריך לאכול  מההוא סעודה.  הגה ב"י מ"א.  

 

לכן פסולת מתוך אוכל אסור , ואם  היה לפניו שני מיני אוכל מעורבין מותר לברור אחד מין האחר בגלל כדי שיאכלו בחפזון. ואין שום דבר שיאכלו בזמן אחר, אוכלים מהבוקר בשביל כדי לאכול בערב אסור.

(שני מיני דגים היה נחשב שני מיני אוכל  ובזה אסור לברור אחד מן  האחר, רק אם בידו בלי כלי, (כמו כף ו כ דו מה) ובגלל שיאכלו  אותם מיד, אפילו לזמן גדול, אחד נזכר מהשני לכן אם היה מין אחד מותר, לברור מזמן  גדול מסגאר? , ולא נחשב בורר, אפילו  היו שני מינים,   והיב בורר משניהם  פרד? במקרה לזמן רב מותר,  היכן  שלא  בורר מין  אחד מהשני. הגה.  

(וטז מח מיר  אפילו  הם רק  מין  אחד  מזמן  גדול, מן סגאר? ולא מותר  רק אם רוצה לאכול   אותה שעה  או אם יחזיר  בלא  ברירה  רק זה בא לידו חזרה בגלל  יהיה  סעודה אחרת מותר.  

(היכן ככה כל דבר מין ברירה בורר באה"ט) טורמוסין אסור לברור מהפסולת שלהם היה  יצלאח? היכן היה מותר היכן  קילף ביחד והיה  מוצאא ברירה זבל  מהברירה מ תוך האוכל    (היכן שתורמוסין היה יש לו מרירות )לגרגעא ולקסטאן ערמונים? וכדומה מתכווצים מקודם מתערבים יחד נקצרים ואם אפילו מה זה קצר טוב יותר מהם שלא יהיה נחשב טוב קצר מלאכול היכן שדרכם ככה והם רק להיות ליד ההוא רותח בה אפילו יהיה ראוי למאכל טוב יותר מהזבל