ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

כט , א

אם יסחטו בשבת ואם יצא מהם מעצמם מותר. ואפילו אם היו מיועדים ומוכנים  רק למאכל ( אם לא היה כמו חשש שיסחוט מהם, אפילו אם ככה חושש שמא ילך  בגלל להגיש משקה מהם, היכן טוב  רק לשתות מהם. ב"ח) לאן זתים וענבים טובים לסחיטה מהם  בגלל יעשו שמן ושתיה.   ובזה אסור. ואם היה   כתושים מיום ששי. מותר ישתה מהם מה שיצא מהם.   ואם היה משקה נסחט ועשה  בה ענבי' אפילו  לא  דרך  יום ששי. ותרטיב אחד מהם בסוחט בשבת. מותר לשתות  מהם אם  חזק מהם בשבת היכן מים 

יצא מהם מתבטל במשקה  שנסחט ומותר לשתות בשבת.

רימון ותות אסור  לסחוט בשבת ואם יצא  מהם מעצמם,  אם היה למאכל מותר לשתות. ואם היה מיועדים לשתיה אסור ( מרבי יהודה בפרק חבית  בשבת קמ"ב  ע"ב  המחבר).

פרות אחרים מותר לסחוט, מהיכן שעומדים רק לאכילה, ולדברים לשתות מהם, ודברים שהם ידועים שעומדים לשתיה, אסור לסחוט  חיי אדם כלל יד המחב"ר.

 וכן אסור לסחוט פרות מושלמים אם למאהום. ולא מותר רק אם נסחט  בגלל המתיקות.

 ואם סחטו רק בגלל לתוך הלחם.  או רק פמאהום? מותר. זגין וקליפות מותר אם עשה עליהם מים  בגלל שיצא  בגלל יעשה מהם.  תמד  משהוא לשתיה מותר לסחוט לשתיה  ואפי' אם היה  לא עשה עליהם מים.  ורק שתה אותו עצמו. מותר לשתות.  היכן היה דריכה קודם שבת. 

ומותר לסחוט  לענקוד? ענבים במרכז הכלי בתוך האוכל בגלל טעם האוכל, היכן חזר כמו ההוא שבתוך הסחוט, לכן אם לא  היה אוכל  בתוך הכלי אסור, ומותר לסחוט