ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

מתורגם מיהודית מוגרבית ע"י יעקב עובדיה 

 

 

כו, ב

לכן אם בנתיים רותח אפילו היה בו מרק מותר, וכן מ שש ואמר זה הוא לא גמר זה  לא נע שה היה על התנור  או על הכירה  בטוח מתלחלח אפילו אם היה מים קרים, והמנהג להקל בזה אם היה מים קרים   בכולו הגה באהט.

 

מותר לעשות לפודים? מהסיבה מקודם לתנור  (היכן שהם יבשים  הכותב)  ראה פרק 49 אפילו יעשו במקו' שהיד סולדת בו אפילו מ במקרה שבתוכם  גחלת והיה חוזר ומניח בצהד? היכן שלא עשה כלום בידים. רק אחד היה מניח. באה"ט.

 ורחב רשאי להטמין בתוך קמח זעמד?  

והיכן היה מניח לא היה נשאר בפנים ולא היה באנס? מותר, וכן מחמיר המנהג להחמיר, לכן במקום שנחוץ להקל  ויסנדו? עליה חכמים ראשונים שמותר. הג"ה.

הסיבה שהחכמים  הנזכרי' מחמירים  הוא מהסיבה שהיכן שהוא מניח היה תולה וזה יכול היה נראה לומר. ואסור מהסיבה שנולד בשבת היכן היה לא נראה עושה רושם. ומהם כמו קרח זה מותר יניחו במים ולא  היה יתסמאס? נולד היכן היה מניח  היה מחזיר לא יחד למים 

ולא היה יבנאס?   ראה מ"א:

אסור לעשות מים קרים על המיחם   אפילו   אם רק  בגלל נטמן אם המיחם חם   מאוד   זה אם שחרר הניח שמה בעתיד יתמכן? חם מאוד  כאשר יהיה  יד סולדת בו יתקרב להתבשל  ודין אם ישא על המיחם הוא כמו הדין לשים קרוב למדורה      ואם אין לו חום   גבוה מאוד מותר.

קדר ומגבת שלקחו מתוך התנור  והומאן? היה רותח אם הוא טעם אין לו בישול על השלים    ,אסור יכניסו לתוכו מצקת, היכן שהיה שריפה טעם,       ולמעלה יחזיר לתחתון למטה, והיה משלים הבישול, לכן אם היה מבושל  על מושלם   זה יליק? המאכל מותר.

( משפט כתוב  זאב בשם הרדב"ז)