פענוח כתבי יד

 

 

ספר זבחי רצון​ כת"י

לרבי רפאל אבן צור זצוק"ל 

 

הכת"י המפורסם ביותר מחכמי מרוקו שלא פוענח  מעולם. 

 

 

 

 עמוד קעב

 

 ט . נשברה השדרה ולא נפסק חוט השדרה כשר.