פענוח כתבי יד

 

 

ספר נאות השלום

להגאון רבי נחמיה גאביזון

מגאוני תיטואן במאה ה 17 

מתוך כת"י יחיד בעולם הנמצא באונברסיטת קולומביה נויורק  

מפענח הכת"י יעקב עובדיה

 

 

כז  שבט תשע"ט

 

  

065

 וישאר