שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

אנו נחזור אליך בהקדם

טלפון:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

השאלה:

שדה חובה

שאל את השאלה שלך >

תשובה יומית

שאלה

מה סוף זמן ק"ש למנהג מרוקו ?

תשובה

עי' פרחי שושנים ר"י מונסניגו ערך תפלה סעיף  כ  תפילה, ידוע דחשבון השעות של זמן ק"ש ותפילה בבקר, הם מעמוד השחר וכסברת המ"א ז"ל ודעמיה. ולעומתם יש סוברין דחשבינן ליהו משעת הנץ החמה עד צאת הכוכבים, ה"ה הרב הלבוש והגר"א, ותה"ד ז"ל, הוב"ד בשו"ת מהרש"ג ז"ל. וזה יועיל ללמד סניגורייא על רוב קהילות מרוקו שמאחרין תפילת שחרית של שבת ויו"ט, עד זמן מה מהיום, הרב הנז', כתב דשיעור מיל הוא 22 מינוטין וחצי מינוט אחד, וזה שייך לכמה ענינים, וכן לדין המליחה, עיין סי' ס"ט ביו"ד, ואו"ח סי' תנ"ט.