שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

אנו נחזור אליך בהקדם

טלפון:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

השאלה:

שדה חובה

שאל את השאלה שלך >

תשובה יומית

 

שאלה

מה הזמן הנכון לספירת העומר במוצאי שבת?

תשובה

ראה ספר נוהג בחכמה (עומר, א) לר' יוסף בן נאיים זצ"ל שמביא מנהגים שונים שהיו בנידון. וז"ל הנוהג בחכמה עמוד קמט מנהג בענין ספירת העומר במוצאי שבת, יש מנהגים שונים. יש בתי כנסיות שסופרים העומר אחר אמירת קדיש תתקבל שאחר קדושא דסדרא. ויש בתי כנסיות שאומרים ספירת העומר כשאר ימי השבוע, אחר קדיש יהא שלמא שאחר אמירת שיר למעלות קודם אמירת ברכו.