סקירת ספרים שיצאו לאור בהוצאות שונות מחכמי המערב

דברי יוסף

 

 

מחבר: רבי יוסף בירדוגו

תפקיד:  

עוסק: חידושים בהלכה ושו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

דברי יקותיאל

 

 

מחבר: רבי יקותיאל בירדוגו

תפקיד:  

עוסק: חידושים בהלכה וברמב"ם

ניתן להשיג: 

 

עיון

דברי מרדכי

 

 

מחבר: רבי מרדכי בירדוגו

תפקיד:  

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

דברי משה

 

 

מחבר: רבי משה בירדוגו

תפקיד:  דיין במקנאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

דברי שלום ואמת

 

 

מחבר: רבי שלמה טולידנו

תפקיד:  רב בירושלים

עוסק: מנהגי מרוקו בעיון

ניתן להשיג: 

 

עיון

דבר שלום

 

 

מחבר: רבי שלום משאש הקדמון

תפקיד:  

עוסק: חידושים בהלכה ושו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

דברי שמואל

 

 

מחבר: רבי שמואל צרפתי

תפקיד:  

עוסק: חידושים בהלכה וברמב"ם

ניתן להשיג: 

 

עיון

דורות

 

 

מחבר: רבי יוסף אלשקר

תפקיד:  

עוסק: חידושים בהלכה וברמב"ם

ניתן להשיג: 

 

עיון

דרך עץ החיים

 

 

מחבר: רבי יוסף אלשקר

תפקיד:  

עוסק: חידושים בהלכה וברמב"ם

ניתן להשיג: 

 

עיון

דרכי דוד

 

 

מחבר: רבי דוד בן כליפא

תפקיד:  

עוסק: שאלות ותשובות

ניתן להשיג: 

 

עיון

הגדה של פסח

 

 

מחבר: חכמי מוגדור

תפקיד:  

עוסק: הגדה של פסח

ניתן להשיג: 

 

עיון

הגם שאול חלק שני

 

 

מחבר: רבי שאול אבן דנאן

תפקיד:  רב ראשי למרוקו

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: 

 

עיון

הגם שאול 

 

 

מחבר: רבי שאול אבן דנאן

תפקיד:  רב ראשי למרוקו

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: 

 

עיון

הוד יוסף 

 

 

מחבר: רבי יוסף ארוואץ

תפקיד:  רב ומו"ץ בירושלים

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: 

 

עיון

הוד יוסף חי

 

 

מחבר: רבי זכריה זרמתי

תפקיד:  רב ומו"ץ בירושלים

עוסק: פסקי הגאון רבי יוסף משאש 

ניתן להשיג: מכון תורת אמת

 

עיון

היכל הקדש

 

 

מחבר: רבי מימון אלבז הרמב"ם אלבז

תפקיד:  רב ומקובל מתרדונת

עוסק: הלכות 

ניתן להשיג: הרב שלמה טולידנו

 

עיון

הכשר כלים

 

 

מחבר: רבי עמרם אדרעי

תפקיד:  רב בירושלים

עוסק: הלכות איסור והיתר

ניתן להשיג: 

 

עיון

הליכות שבא

 

 

מחבר: רבי ברוך שמעון אוחיון

תפקיד:  רב בקזבלנקה

עוסק: 

ניתן להשיג: 

 

עיון

הליכות שבא

 

 

מחבר: רבי ברוך שמעון אוחיון

תפקיד:  רב בקזבלנקה

עוסק: שאלות ותשובות

ניתן להשיג: 

 

עיון

הלכה ברינה

 

 

מחבר: רבי אברהם ברוך טולדנו

תפקיד:  רב בג'נבה

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: 

 

עיון

הלכה ומנהג בזמננו

 

 

מחבר: רבי חיים אמסלם

תפקיד:  רב בג'נבה

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: 

 

עיון

הלכה למשה

 

 

מחבר: רבי משה אלבז

תפקיד:  רב בצפרו

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

הלכה למשה

 

 

מחבר: רבי רפאל משה אלבז

תפקיד:  רב בצפרו

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

הלכות אישות

 

 

מחבר: רבי אליהו ילוז

תפקיד:  רב בטבריה

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

הלכות קטנות

 

 

מחבר: רבי יעקב חאגיז

תפקיד:  רב בפאס וירושלים

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

הלכתא למשיחא

 

 

מחבר: רבי יעקב ברדוגו

תפקיד:  רב ברבאט

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

המעלות לשלמה

 

 

מחבר: רבי שלמה הכהן אצבאן

תפקיד:  רב באוזדא

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

מעלות לשלמה

 

 

מחבר: רבי שלמה הכהן אצבאן

תפקיד:  רב באוזדא

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

ההפסקים

 

 

מחבר: רבי מיכאל פרץ

תפקיד: רב במקסיקו

עוסק: ההפסק בהלכה במנהג מרוקו 

ניתן להשיג: 

 

עיון

הס כל בשר

 

 

מחבר: רבי זכריה זרמתי

תפקיד:  רב ומו"ץ בירושלים

עוסק: שאחיטה

ניתן להשיג: 

 

עיון

השמים החדשים

 

 

מחבר: רבי משה טולידנו

תפקיד:  רב במכנאס

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

והשיב משה

 

 

מחבר: רבי משה מלכה

תפקיד:  רב בלארג'י ופתח תקוה

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויאמר יצחק

 

 

מחבר: רבי יצחק בן וואליד

תפקיד:  רב בתיטואן

עוסק: שאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

וזרח השמש

 

 

מחבר: רבי שלום משאש

תפקיד:  רב במכנאס

עוסק: סידור

ניתן להשיג: 

 

עיון

וזאת ליהודה

 

 

מחבר: רבי יהודה טולידנו

תפקיד:  רב במכנאס

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

וזאת ליהודה

 

 

מחבר: רבי יהודה עייאש

תפקיד:  רב באליזיר

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

וידבר דוד

 

 

מחבר: רבי דוד ועקנין

תפקיד:  רב בטבריה מעדת המערביים

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויגד משה

 

 

מחבר: רבי משה ויזגן

תפקיד:  רב במראכש

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויחל שלמה

 

 

מחבר: רבי שלמה הכה 

תפקיד:  רב באוטאט

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויאמר מאיר

 

 

מחבר: רבי מאיר ועקנין 

תפקיד:  רב בטבריה

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויען שמואל 

 

 

מחבר: רבי שמואל מורציאנו 

תפקיד:  רב באוטאט

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויען אברהם 

 

 

מחבר: רבי אברהם ריוח

תפקיד:  רב במראכש

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויחל שלמה ויאסוף שלמה

 

 

מחבר: רבי שלמה הכהן אצבאן

תפקיד:  רב במראכש

עוסק: שאלות ותשובות

ניתן להשיג: 

 

עיון

ויזרע יצחק

 

 

מחבר: רבי יצחק טולידנו

תפקיד:  רב במכנאס

עוסק: פסקי דינים

ניתן להשיג: 

 

עיון

וישמע שאול

 

 

מחבר: רבי שאול נחמיאש

תפקיד:  רב במראכש

עוסק: אורח חיים

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבח תודה

 

 

מחבר: רבי יוסף משאש 

תפקיד:  רב במכנאס

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבח תודה

 

 

מחבר: רבי יוסף משאש 

תפקיד:  רב במכנאס

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבח תודה

 

 

מחבר: רבי יוסף משאש 

תפקיד:  רב במכנאס

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבחי צדק

 

 

מחבר: רבי יאיר אסבאג

תפקיד:  רב במראכש

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבחי יעקב

 

 

מחבר: רבי יעקב שטרית

תפקיד:  רב 

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבחי אלהים

 

 

מחבר: רבי לוי אסולין

תפקיד:  רב בקוסטנטין

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זהב שבא

 

 

מחבר: רבי שמעון דיין

תפקיד:  רב בקאזאבלנקא

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבחי תרועה

 

 

מחבר: רבי רפ

תפקיד:  רב בפאס

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זבחי רצון

 

 

מחבר: רבי רפאל אבן צור

תפקיד:  רב בפאס

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זכור לאברהם

 

 

מחבר: רבי אברהם אנקאווה

תפקיד:  רב בזאטאט

עוסק: טריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זוכר ברית אבות

 

 

מחבר: רבי רפאל דלויה

תפקיד:  רב 

עוסק: מנהגי מראכש

ניתן להשיג: 

 

עיון

זכרון לשמי

 

 

מחבר: רבי אליהו שטרית

תפקיד:  רב 

עוסק: שאלות ותשובות בהלכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

זכרון אליהו

 

 

מחבר: רבי אליהו סויסה

תפקיד:  רב 

עוסק: שחיטה וטרפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

זכות אבות

 

 

מחבר: רבי יעקב פרץ

תפקיד:  

עוסק: שאלות ותשובות בהלכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

זכות אבות

 

 

מחבר: רבי אברהם קוריאט

תפקיד:  רב באגדיר

עוסק: שאלות ותשובות בהלכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

זרע יעקב

 

 

מחבר: רבי יעקב בנאים

תפקיד:  רב באלג'יר

עוסק: שאלות ותשובות בהלכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

זרע ישראל

 

 

מחבר: רבי חיים אמסלם

תפקיד:  רב בזנבה

עוסק: הלכות גירות

ניתן להשיג: 

 

עיון

חוקי חיים

 

 

מחבר: רבי אלחנן פרץ

תפקיד:  רב בבית שמש

עוסק: הלכות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

חוקת הטהרה

 

 

מחבר: רבי יצחק בן שושן

תפקיד:  רב בקרית ספר

עוסק: הלכות נדה

ניתן להשיג: ת.ד. 5942 

 

עיון

חיי עולם

 

 

מחבר: רבי שלום טולידנו

תפקיד:  רב בלונדון ואמשטרדם

עוסק: הלכות אבילות

ניתן להשיג: ת.ד. 5942 

 

עיון

 חיי עמרם 

 

 

מחבר: רבי עמרם אביטבול

תפקיד:  רב בצפרו

עוסק: פלפול בהלכה

ניתן להשיג: הרב אלבז ישיבת שבות יהודה

 

עיון

 חיי עמרם 

 

 

מחבר: רבי עמרם אביטבול

תפקיד:  רב בצפרו

עוסק: פלפול בהלכה

ניתן להשיג: משפחת ממן

 

עיון

 חירגא דיומא 

 

 

מחבר: רבי רפאל ממן

תפקיד:  רב בצפרו

עוסק: פלפול בהלכה

ניתן להשיג: משפחת ממן

 

עיון

 כתבי וחכמי תלמסאן 

 

 

מחבר: רבי חיים ג'יאן ורבי חיים קצבי

תפקיד:  רבנים בתלאמסן 

עוסק: פלפול בהלכה

ניתן להשיג: משפחת שרביט שדרות אשכול 14 ירושלים 

 

עיון

 חמדה גנוזה

 

 

מחבר: רבי חיים דוד שלוש

תפקיד: הרב הראשי לנתניה

עוסק: שאלות בהלכה 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 חסד ואמת

 

 

מחבר: רבי משה אלבז

תפקיד: 

עוסק: דיני אבילות

ניתן להשיג: 

 

עיון

 חפץ ה' חדש

 

 

מחבר: רבי חיים בן עטר

תפקיד: 

עוסק: על הש"ס

ניתן להשיג: 

 

עיון

 חפץ ה'

 

 

מחבר: רבי חיים בן עטר

תפקיד: 

עוסק: על הש"ס

ניתן להשיג: 

 

עיון

 חצר המשכן

 

 

מחבר: רבי רפאל משה אלבז

תפקיד: אב"ד צפרו

עוסק: מראי מקומות חושן משפט

ניתן להשיג: 

 

עיון

 חק ומשפט

 

 

מחבר: רבי חיים טולידנו

תפקיד:

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: אורות המערב

 

עיון

 יד ידידיה

 

 

מחבר: רבי ידידיה טולידנו

תפקיד:

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: אורות המערב

 

עיון

 יד רמה

 

 

מחבר: רבי רפאל ממן 

תפקיד:

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: הגר"י ממן 

 

עיון

 יהדות המגרב

 

 

מחבר: רבי יצחק שמחון

תפקיד: חוקר יהדות מרוקו

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: 

 

עיון

 יורו משפטיך ליעקב

 

 

מחבר: רבי יעקב אביחצירא

תפקיד: אב"ד 

עוסק: שאלות ותשובות בהלכה 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 יהדות מרוקו

 

 

מחבר: רב רפאל בן שמחון

תפקיד: 

עוסק: מנהגים

ניתן להשיג: 

 

עיון

 יחווה דעת

 

 

מחבר: רבי יצחק חזן

תפקיד: דיין בקזבלנקה וחיפה  ואב"ד בירושלים

עוסק: הלכות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 ילקוט שבע

 

 

מחבר: רבי יוסף בן עמרם 

תפקיד: רב בחיפה

עוסק: הלכות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 ילקוט שמש 

 

 

מחבר: רבי אליהו אריאל אדרעי

תפקיד: דיין 

עוסק: פסקי הגר"ש משאש 

ניתן להשיג: ארזה

 

עיון

 ים הגדול

 

 

מחבר: רבי יעקב משה טולידנו

תפקיד: אב"ד טנג'יר

עוסק: שאלות ותשובות בהלכה

ניתן להשיג: נדיר

 

עיון

 ינוקא דבי רב

 

 

מחבר: רבי יעקב כלפון

תפקיד: אב"ד תיטואן

עוסק: כללים ויסודות בהלכה לפי סדר הא- ב

ניתן להשיג: 

 

עיון

 יפה שעה

 

 

מחבר: רבי מכלוף אביחצירא

תפקיד: אב"ד מ ראכש

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: הספריה הספרדית

 

עיון

 יקובל האמת

 

 

מחבר: רבי אברהם אלמליח

תפקיד: רב טבריה

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

 ירים משה

 

 

מחבר: רבי משה אזוגי

תפקיד: רב בתפיללאת

עוסק: שחיטה וטריפות

ניתן להשיג: הספריה הספרדית

 

עיון

 יש מאין

 

 

מחבר: רבי אליהו ילוז 

תפקיד: אב"ד טבריה

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: הרב שלמה מייארה

 

עיון

 ישמח לבב

 

 

מחבר: רבי ישמ"ח עובדיה

תפקיד: אב"ד צפרו

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: ישמח לב

 

עיון

 כתנת יוסף

 

 

מחבר: רבי יוסף בירדוגו

תפקיד: רב במכנאס

עוסק: כללים בחושן משפט

ניתן להשיג: אורות המגרב

 

עיון

 כח מעשיו

 

 

מחבר: רבי חיים אלחדד הכהן

תפקיד: 

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: הרב רפאל אליהו מורציאנו

 

עיון

 כל חדש

 

 

מחבר: רבי יוסף בנאים

תפקיד: רב בפאס

עוסק: שו"ת אקטואליה

ניתן להשיג: אורות המגרב

 

עיון

 כנפי יונה

 

 

מחבר: רבי רפאל משה אלבז

תפקיד: אב"ד צפרו

עוסק: הלכות תפילין 

ניתן להשיג: אור הטוב הרב פנחס טולידנו

 

עיון

 

כסף אחר

 

 

מחבר: רבי אברהם אנקאווה

תפקיד: רב בזאטאט

עוסק: הלכות שחיטה להרמב"ם

ניתן להשיג: מפרשי הרמב"ם עוז והדר

 

עיון

 

כף נקי השלם

 

 

מחבר: רבי כליפא אבן מלכא

תפקיד: רב במוגאדור

עוסק: מנהגים והלכות

ניתן להשיג: אורות המגרב

 

עיון

 

כף נקי תפילה

 

 

מחבר: רבי מכלוף אבן כליפא

תפקיד: רב במוגאדור

עוסק: מנהגים והלכות

ניתן להשיג: אורות המגרב

 

עיון

 

כרם חמר תקנות חכמי קשטלייא

 

 

מחבר: רבי אברהם אנקאווה

תפקיד: רב בזאטאט

עוסק: תקנות 

ניתן להשיג: הספריה הספרדית

 

עיון

 

כרם חמר

 

 

מחבר: רבי אברהם אנקאווה

תפקיד: רב בזאטאט

עוסק: תקנות ושאלות ותשובות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

כתבי רבי יהודה טולידנו 

 

 

מחבר: רבי יהודה טולידנו

תפקיד: רב במכנאס

עוסק: פסקי דינים ועוד

ניתן להשיג: הספריה הספרדית

 

עיון

 

לב חיים

 

 

מחבר: רבי חיים ביטון

תפקיד: רב במלייא

עוסק: על אבן העזר

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

לב מבין

 

 

מחבר: רבי מימון בירדוגו

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: שאלות ותשובות בד' חלקי השו"ע

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

לי לישועה

 

 

מחבר: רבי ישועה הלוי

תפקיד: אב"ד ליסבון

עוסק: על השו"ע

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

לימודי השם

 

 

מחבר: רבי אברהם אנקאווה

תפקיד: אב"ד זאטט

עוסק: ליקוטי דינים מספרי החיד"א עם הוספות מהגר"א אנקאווה

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

ליצחק ריח

 

 

מחבר: רבי יצחק אבן דנאן

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: שו"ת וליקוטי דינים

ניתן להשיג: הספריה הספרדית

 

עיון

 

לך שלמה

 

 

מחבר: רבי שלמה הכהן אצבאן

תפקיד: אב"ד מאזאגן

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: הספריה הספרדית

 

עיון

 

לעת מצא

 

 

מחבר: רבי רחמים עמראה

תפקיד: מרבני קזבלנקא

עוסק: אבלות

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

לפי ספרי

 

 

מחבר: רבי רחמים יוסף אג'יני

תפקיד: מרבני צפרו

עוסק: ערכים בהלכה לפי  א- ב

ניתן להשיג:  ישמח לב

 

עיון

 

מאור השמש

 

 

מחבר: רבנים שונים

תפקיד:

עוסק: מאמרים בתורתו של הגר"ש משאש זצ"ל

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מגן אבות

 

 

מחבר: רבי מרדכי לבהר

תפקיד : רב בלוס אנג'לס

עוסק: מנהגי מרוקו בעיון

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נשמת חיים לקט הקמח

 

 

מחבר: רבי חיים משאש

תפקיד : אב"ד מכנאס

עוסק: כללים בהלכה 

ניתן להשיג: הספריה הספרדית

 

עיון

 

מורה צדק

 

 

מחבר: רבי דוד צאבח

תפקיד : אב"ד מראכש 

עוסק:שחיטה וטריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

לשד השמן

 

 

מחבר: רבי שמואל אבן דנאן

תפקיד : רב בפאס

עוסק: על השו"ע והרמב"ם

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מורשת אבות

 

 

מחבר: רבי משה חיים סויסה

תפקיד : רב צבאי

עוסק: עלון

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מורשת משה

 

 

מחבר: רבי משה מורציאנו

תפקיד : אב"ד מוגדור

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מטה אהרן

 

 

מחבר: רבי אהרן בן חסין

תפקיד : אב"ד מוגדור

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מים חיים

 

 

מחבר: רבי יוסף משאש

תפקיד : אב"ד תלמסאן מכנאס וחיפה

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מני מתיקה

 

 

מחבר: רבי רפאל אלבז

תפקיד : אב"ד צפרו

עוסק: 

ניתן להשיג: ישמח לב

 

עיון

 

מכתב מאליהו

 

 

מחבר: רבי אליהו פרץ

תפקיד : רב באשדוד

עוסק: שו"ת דיני קטניות בפסח ומנהגי מרוקו

ניתן להשיג: המרכז העולמי של משפחת פרץ

 

עיון

 

מלאכת הסופר

 

 

מחבר: רבי משה זאברה

תפקיד רב בפאס

עוסק: הלכות ספר תורה

ניתן להשיג: ישמח לב

 

עיון

 

מלל לאברהם

 

 

מחבר: רבי אברהם שטרית

תפקיד רב בצפרו

עוסק: שו"ת וכללים

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מנהגי קהילת קודש דובדו

 

 

מחבר: רבי רפאל מורציאנו

תפקיד:מכון הרש"מ

עוסק: מנהגי ק"ק דובדו מרוקו 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מנהגי עלמא

 

 

מחבר: רבי משה עבדלחק

תפקיד: רב בבית שמש

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מנחה בלולה

 

 

מחבר: רבי ברוך אסבאג

תפקיד: רב במוגדור

עוסק: הלכות 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מנחת העומר

 

 

מחבר: רבי עמור אביטבול

תפקיד: אב"ד צפרו

עוסק: שאלות ותשובות

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מנחת חיים

 

 

מחבר: רבי חיים אמסלם

תפקיד: רב בז'נבה

עוסק: שאלות ותשובות

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מנחת כהן

 

 

מחבר: רבי יוסף הכהן

תפקיד: רב לעדת המערביים בירושלים

עוסק: כללים בהלכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מנחת משה

 

 

מחבר: רבי ברוך אסבאג

תפקיד: רב במוגדור

עוסקפסקי דינים

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מעולפת ספירים

 

 

מחבר: רבי אליהו הצרפתי

תפקיד: רב בפאס

עוסק: על השו"ע

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מעט מים

 

 

מחבר: רבי משה עטייא

תפקיד: רב במידאלת 

עוסק: על השו"ע

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מעין גנים

 

 

מחבר: רבי אליעזר דאבילא

תפקיד: אב"ד סאלי

עוסק: על השו"ע

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מענה אברהם

 

 

מחבר: רבי אברהם עמר 

תפקיד: רב במכנאס

עוסק: שאלות ותשובות בד' חלקי השו"ע

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מענה לשון

 

 

מחבר: רבי אברהם חפוטא

תפקיד: מראכש 

עוסק: שאלות ותשובות בד' חלקי השו"ע

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

מעשה בראשית

 

 

מחבר: רבי ניסים דהאן

תפקיד: אב"ד מלייא

עוסק: תרי"ג מצות ופסקי דינים

ניתן להשיג: מכון הכתב

 

עיון

 

מקוה המים

 

 

מחבר: רבי משה מלכה

תפקיד: אב"ד קאזבלנכא 

עוסק: שאלות ותשובות בהלכה בד' חלקי השו"ע

ניתן להשיג: נדיר

 

עיון

 

מקומן של זבחים

 

 

מחבר: רבי אהרן בן חסין

תפקיד: אב" רבאט

עוסק: הלכות שחיטה וטריפות

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

משכן שמעון

 

 

מחבר: רבי שמעון אסולין

תפקיד: רב בחיפה

עוסק: הלכות סת"ם 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

משכיל לדוד

 

 

מחבר: רבי דוד צאבח

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: הלכות פסח

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

משפט הלילה

 

 

מחבר: רבי שמואל טולידנו

תפקיד: ר"י ברית יעקב 

עוסק: הלכות פסח

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

משפט וצדקה ביעקב

 

 

מחבר: רבי יעקב אבן צור

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

משפטים ישרים

 

 

מחבר: רבינו רפאל בירדוגו

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

משפטים צדיקים

 

 

מחבר: רבינו תיטואן

תפקיד: 

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נאה משיב

 

 

מחבר: רבי בנימין אוחנא

תפקיד: רב אלג'יר וחיפה

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נגד מלכים

 

 

מחבר: רבי יעקב כלפון

תפקיד: אב"ד תיטואן

עוסק: כללים בהלכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נהגו העם

 

מחבר: רבי דוד עובדיה

תפקיד: רב בצפרו

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: ישמח לב טל026420302 

 

עיון

 

נוהג בחכמה

 

מחבר: רבי יוסף בנאים

תפקיד: רב בפאס

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: אורות המגרב [נדיר]

 

עיון

 

נוהג בם

 

מחבר: רבי ברוך דדון

תפקיד: 

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נופת צופים

 

מחבר: רבי פתחיה מרדכי בידוגו

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: שו"

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נחלת אבות

 

מחבר: רבי יצחק קוריאט

תפקיד: רב במוגאדור

עוסק: הלכות במעגל החיי

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נר המערב

 

מחבר: רבי יעקב משה טולדנו

תפקיד: אב"ד טנג'יר

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נר מערבי

 

מחבר: רבי יעקב בן מלכא

תפקיד: אב"ד תיטואן

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נר מצוה

 

מחבר: רבי יוסף משאש

תפקיד: אב"ד תלמסאן ומכנאס וחיפה

עוסק: הלכות חנוכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נר מצוה

 מחבר: רבי יוסף משאש

תפקיד: אב"ד תלמסאן ומכנאס וחיפה

עוסק: הלכות חנוכה

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נשמת חיים

 

מחבר: רבי יהושע מונסניגו

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: ליקוטי הלכות

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נתיבות המערב 

 

מחבר: רבי אליהו ביטון

תפקיד: רב ברייה

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

נתן דויד

 

 

מחבר: רבי דוד עובדיה

תפקיד: דיין  במרוקו

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

סידור אבותינו

 

 

מחבר: 

תפקיד: 

עוסק: 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

סידור דרכי אבות

 

 

מחבר: 

תפקיד: 

עוסק: 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

סידור לימודי ה'

 

 

מחבר: 

תפקיד: 

עוסק: 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

סידור תפילת החודש

 

 

מחבר: 

תפקיד: 

עוסק: 

ניתן להשיג: 

 

עיון

 

עדות ביהוסף מהדורא חדשה

 

 

מחבר: רבי יוסף בן סאמון 

תפקיד: מחכמי פאס ליוורנו

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

עדות ביהוסף

 

 

מחבר: רבייוסף בן סאמון

תפקיד: מחכמי פאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג:

 

עיון

עדן מקדם

 

 

מחבר: רבי משה אלבז

תפקיד: מחכמי צפרו

עוסק: כללים

ניתן להשיג: ישמח לב

 

עיון

עט סופר

 

 

מחבר: רבי עמרם טמסטית

תפקיד: מכנאס חיםפס חיפה

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג:

 

עיון

עטה אור

 

 

מחבר: רבי עמנואל טולדנו

תפקיד: ר"מ שארית יוסף

עוסק: ביאורים בהלכה

ניתן להשיג:

 

עיון

עטרה ליושנה

 

 

מחבר: רבי יוחנן אלול

תפקיד: 

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג:

 

עיון

עטרת אבות

 

 

מחבר: רבי משה סויסה

תפקיד: רב צבאי

עוסק: מנהגי מרוקו

ניתן להשיג:

 

עיון

עמא דבר

 

 

מחבר: רבי עמרם אדרעי

תפקיד: מו"ץ ירוש

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג:

 

עיון

עמק יהושע

 

 

מחבר: רבי יהושע מאמן

תפקיד:אב"ד אספי ומראכש

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג:

 

עיון

עמר התנופה

 

 

מחבר: רבי שמואל אבן דנאן

תפקיד:אב"ד פאס

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: ישמח לב

 

עיון

עטרת שלמה

 

 

מחבר: רבי שלמה דיין

תפקיד: תיטואן

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: 

 

עיון

ערוגת הבשם

 

 

מחבר: רבי שמואל הצחרפתי

תפקיד:אב"ד פאס

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: אורות המגרב

 

עיון

פאת ים

 

 

מחבר: רבי ידידיה מונסניגו

תפקיד:אב"ר ורב מרוקו

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: אורות המגרב

 

עיון

פה ישרים

 

 

מחבר: רבי חביב טולידנו

תפקיד: מכנאס

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: הרב שמואל טולידנו 039647651

 

עיון

עמר התנופה

 

 

מחבר: רבי עמור אביטבול

תפקיד: אב"ד ספרו

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: ישמח לב

 

עיון

פטר רחם

 

 

מחבר: רבי רפאל משה חיים בנאים

תפקיד: אב"ד ג'בראלטר

עוסק: פסקים

ניתן להשיג: 

 

עיון

פיסקי חכמי המערב

 

 

מחבר: הרב יעקב עובדיה

תפקיד: 

עוסק: פסקים מחכמי המערב על אורח חיים

ניתן להשיג: 0525990411

 

עיון

פיסקי רבותינו מן המערב

 

 

 

מחבר: הרב שאול עזריאל

תפקיד: 

עוסק: פסקי חכמי המערב

ניתן להשיג: halacha.maroco@gmail.co

 

עיון

פעמוני זהב

 

 

 

מחבר: רבי רפאל אנקאווה

תפקיד: אב"ד מרוקו

עוסק: חו"מ

ניתן להשיג: אהבת שלום

 

עיון

פקודת אלעזר

 

 

 

מחבר: רבי אלעזר בן טובו

תפקיד: אב"ד המערביים בי"ם

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

פרדס רימונים

 

 

 

מחבר: רבי מסעוד אבן מוחא

תפקיד: אב"ד מראכש

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: רבי אליהו אברג'ל

 

עיון

פרי תאר

 

 

 

מחבר: רבי חיים בן עטר

תפקיד: מחכמי סאלי

עוסק: שו"ע יורה דעה

ניתן להשיג: 

 

עיון

ריח ניחוח

 

 

 

מחבר: רבי יחיא בן הרוש

תפקיד: רב בקניטרא

עוסק: שו"ת כת"י

ניתן להשיג: ר' חיים אמסלם

 

עיון

פרחי כהונה 

 

 

 

מחבר: רבי מסעוד הכהן

תפקיד: רב תמושנת

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

 

עיון

פת לחם 

 

 

 

מחבר: רבי יצחק הלוי

תפקיד: מחכמי תיטואן

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: מכון הכתב

 

עיון

צאן יוסף

 

 

 

מחבר: רבי יוסף בנאים

תפקיד: מחכמי פאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: http://www.orot-yaadut-hamagreb.com/

 

עיון

צו לצו 

 

 

 

מחבר: רבי סמחון חלאווה

תפקיד: מחכמי וואהרן

עוסק: צוואה והלכות

ניתן להשיג: אהבת שלום

 

עיון

ציון במשפט

 

 

 

מחבר: רבי רפאל אלבז

תפקיד: אב"ד צפרו

עוסק: ליקוטים על חושן משפט

ניתן להשיג: 026514913

 

עיון

קול תחנה קול טחנה

 

 

 

מחבר: רבי רפאל חיים משה בנאים

תפקיד: אב"ד ג'בראלטר

עוסק: פולמוס מצות מכונה ומטחנת חמץ

ניתן להשיג:

 

עיון

קופת הרוכלין 

 

 

 

מחבר: רבי ידידיה מונסנייגו

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק:פסקי דינים לפי א-ב על יורה דעה

ניתן להשיג:

 

עיון

קיצור שלחן ערוך 

 

 

 

מחבר: רבי רפאל ברוך טולידנו 

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: קיצור שלחן ערוך בתוספת פסקי האחרונים

ניתן להשיג: אהבת שלום

 

עיון

קרבן אהרן

 

 

 

מחבר: רבי אהרן בן חיים

תפקיד: פאס

עוסק: על תורת כהנים

ניתן להשיג: http://www.wslibrary.net/sifria/he/12-sefarim

 

עיון

קרבו מנחה

 

 

 

מחבר: רבי ברוך סבאג

תפקיד: רב ומו"ץ באספי

עוסק: פסקי הלכות אורח חיים יוד אבהע

ניתן להשיג: הרב בן ברוך קרית ספר

 

עיון

קרן לדוד 

 

 

 

מחבר: רבי דוד הכהן סקלי

תפקיד: אב"ד אוראן

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

 

עיון

קרית חנה דוד 

 

 

 

מחבר: רבי דוד הכהן סקלי

תפקיד: אב"ד אוראן

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

 

עיון

ראש משביר

 

 

 

מחבר: רבי משה בירדוגו

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: http://www.wslibrary.net/sifria/he/12-sefarim

עיון

רבי יהודה טולידנו חידושים

 

 

 

מחבר: רבי יהודה טולידנו

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: http://www.wslibrary.net/sifria/he/12-sefarim

עיון

ראשון לציון

 

 

 

מחבר: רביינו חיים בן עטר

תפקיד: אב"ד סאלי

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

עיון

ראש משביר

 

 

 

מחבר: רבי משה בירדוגו

תפקיד: אב"ד ור"מ מכנאס

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 0525990411

עיון

ריב"ע שו"ת

 

 

 

מחבר: רבינו יהודה בן עטר

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג : מכון ירושלים http://www.machonyerushalayim.com/

עיון

רינה ותפילה

 

 

 

מחבר: רבי ברוך אברהם טולידנו

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : מכון אור הטוב תד 5942 מיקוד 91058 ירושלים

עיון

רחמים פשוטים

 

 

 

מחבר: רבי רפאל חיים משה בנאים

תפקיד: אב"ד ג'בראלטר

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : 

עיון

רמת שמואל

 

 

 

מחבר: רבי שמואל אג'יני

תפקיד: רב צפרו

עוסק: ליקוטים ופילפולים

ניתן להשיג : 

עיון

רך וטוב

 

 

 

מחבר: רבי שמעון אביקציץ

תפקיד: רב קזבלנקה

עוסק: ליקוטים ופילפולים

ניתן להשיג : 

עיון

רקיק אחד 

 

 

 

מחבר: רבי יעיש קריספין

תפקיד: רב קזבלנקה

עוסק: הגדה של פסח

ניתן להשיג : 

עיון

שאלו לברוך

 

 

 

מחבר: רבי ברוך אברהם טולידנו

תפקיד: אב"ד מכנאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : רבי פנחס טולידנו 

עיון

שלחן ערוך אוצרות ספרד

כולל ציוני תשובות ובו הבאו אלפי פסקים מחכמי המערב זיע"א 

 

 

 

מחבר: רבינו יוסף קארו

תפקיד: 

עוסק: 

ניתן להשיג : http://www.orvaderech.co.il/Home.aspx

עיון

שבילי הזבח

 

 

 

 

מחבר: רבי יהושע מונסניגו

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: פסקי דינים שחיטה וטריפות

ניתן להשיג : http://www.orot-yaadut-hamagreb.com/

עיון

שארית הצאן

 

 

 

 

מחבר: רבי יוסף בנאים

תפקיד: מו"ץ פאס ומלייא

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : http://www.orot-yaadut-hamagreb.com/

עיון

שבילי העזר

 

 

 

 

מחבר: רבי יהושע מונסיגו 

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: אבן העזר לפי א-ב 

ניתן להשיג : http://www.orot-yaadut-hamagreb.com/

עיון

שבט יהודה 

 

 

 

 

מחבר: רבי יהודה קיסוס

תפקיד: שו"ב במרוקו

עוסק: שו"ת בהלכות אבילות

ניתן להשיג : נדיר

עיון

שו"ת רבי דוד צאבח

 

 

 

 

מחבר: רבי דוד צאבח הקדמון

תפקיד: דיין מראכש

עוסק: 

ניתן להשיג : הרב יוסף פרץ פנמה

עיון

שו"ת רבי יעקב ביטאן

 

 

 

 

מחבר: רבי יעקב ביטאן

תפקיד: דיין מראכש

עוסק: 

ניתן להשיג : הרב יוסף פרץ פנמה

עיון

שו"ת הרמב"ם 

 

 

 

 

מחבר: רבנו משה בן מימון

תפקיד:

עוסק: 

ניתן להשיג : מכון ירושלים

עיון

שו"ת הרי"ף 

 

 

 

 

מחבר: רבנו יצחק אלפאסי 

תפקיד:

עוסק: 

ניתן להשיג : מכון ירושלים

עיון

שערי הלכה

 

 

 

 

מחבר: רבי משה סויסה

תפקיד:

עוסק: פסקי הלכה אורח חיים

ניתן להשיג : 0522228248

עיון

שופריה דיעקב

 

 

 

 

מחבר: רבי יעקב בירדוגו

תפקיד: ראב"ד מכנאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : הרב דוד בירדוגו תד 5404 חיפה

עיון

שופריה דיוסף

 

 

 

 

מחבר: רבי יוסף בידוגו

תפקיד: מכנאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג :

עיון

שושנים לדוד

 

 

 

 

מחבר: רבי דוד צאבח

תפקיד: אב"ד מאזגאן

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : 

עיון

שיח יצחק

 

 

 

 

מחבר: רבי יצחק אלמליח

תפקיד: רב ואב"ד תלמסאן

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : אורות יהדות המגרב 

עיון

שמו יוסף

 

 

 

 

מחבר: רבי יוסף בן וואליד

תפקיד: רב אורן ותיטואן

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג : רבי שלמה דיין 

עיון

שמחת גברא

 

 

 

 

מחבר: רבי גבריאל אלקובי נין ונכד לרבי יוסף משאש זצ"ל

תפקיד:

עוסק: הלכות אבילות

ניתן להשיג: 054865737 029978621

עיון

שערי צדק

 

 

 

 

מחבר: רבי אליהו סויסה

תפקיד: שוחט ובודק

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

.עיון

שער יוסף

 

 

 

 

מחבר: רבי יוסף אג'ואלוס

תפקיד: אב"ד מראכש

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: הרב יוסף פרץ פנמה

עיון 

שמים מספרים

 

 

 

 

מחבר: רבי שלמה בניזרי

תפקיד: ר"מ אור החיים

עוסק: חכמת התכונה 

ניתן להשיג: 

שמע שלמה

 

 

 

מחבר: רבי שלמה עמר

תפקיד:אב"ד ורב ירושלים

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

שמש ומגן

 

 

 

מחבר: רבי שלום משאש

תפקיד:אב"ד ורב קזבלנקא וירושלים

עוסק: שו"ת 

ניתן להשיג: 

שפתי שבח

 

 

 

מחבר: רבי שלמה חיון

תפקיד:אב"ד תפיללת

עוסק: על ספר שיורי ברכה להחיד"א

ניתן להשיג: 0544988249

שער יהושע

 

 

 

 

מחבר: רבי יהושע מאמאן

תפקיד:אב"ד מראכש ואספי

עוסק: ליקוטים וחידושים לפי א- ב

ניתן להשיג: 026432923

שער שלמה

 

 

 

 

מחבר: רבי שלמה זורפא

תפקיד: דיין באלג'יר

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

תבואות שמש

 

 

 

 

מחבר: רבי שלום משאש

תפקיד: הרב הראשי ירושלים וקזבלנקא

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

תורה אור

 

 

 

 

מחבר: רבי רפאל מאמן

תפקיד: דיין בצפרו

עוסק: הלכה

ניתן להשיג: 

תורת אמך

 

 

 

 

מחבר: רבי אברהם אסולין

תפקיד: מחכמי מרוקו בא"י

עוסק: הלכה

ניתן להשיג: 0527145147

תדשן אדמה

 

 

 

 

מחבר: רבי שמואל אבן דנאן

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: על השו"ע 

ניתן להשיג:088660324

תיקון יששכר

 

 

 

 

מחבר: רבי יששכר מערבי

תפקיד: מרבני צפת הקדמונים

עוסק: דיני קריאת התורה וסדר התכונה

ניתן להשיג: 

תורת אמך

 

 

 

 

מחבר: הרב מיכאל אזרד

תפקיד:

עוסק: חיזוק ובירור מנהגי מרוקו 

ניתן להשיג: 0549174677

תועפות ראם

 

 

 

 

מחבר: הרב רפאל אנקאווה

תפקיד: אב"ד סאלי

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: אהבת שלום 02570970

תהילתו בפי

 

 

 

 

מחבר: הרב יוסף פרץ

תפקיד: רב מגדים

עוסק: הלכה

ניתן להשיג: 

תודיעני אורח חיים

 

 

 

 

מחבר: הרב שמואל ביבאס

תפקיד: דיין בירושלים

עוסק: הלכה

ניתן להשיג: 

תולדות יצחק

 

 

 

 

מחבר: הרב יצחק בן שושן

תפקיד: רב מודיעין עילית

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

תורות אמת

 

 

 

 

מחבר: הרב רפאל בירדוגו

תפקיד: אב"ד ור"מ מכנאס

עוסק: חידושים על השו"ע

ניתן להשיג: 

דברי יקותיאל

 

 

 

 

מחבר: הרב יקותיאל חיים בירדוגו

תפקיד: אב"ד ור"מ רבאט

עוסק: שו"ת ופסקי דינים חו"מ

ניתן להשיג:029925579

תורת יקותיאל

 

 

 

 

מחבר: הרב יקותיאל בירדוגו

תפקיד: אב"ד ור"מ מכנאס

עוסק: שו"ת  

ניתן להשיג: אהבת שלום 025370970

תשובות מערביות

שו"ת תורת אמת

 

 

 

מחבר: הרב זכריה זרמתי

תפקיד: מו"ץ בירושלים

עוסק: שו"ת מבוסס על פסקי חכמי המערב 

ניתן להשיג: 0585588055

The Paragraph element is a way to create long, uniform sections of text in your design and is suitable for descriptions, explanations and more. Easily drag and drop a Paragraph onto your canvas and then edit properties such as font, position, color, fill etc. to complement your design.

תקנות חכמי מכנאס

 

 

 

מחבר: גאוני מכנאס מכל הזמנים

תפקיד: 

עוסק: תקנות הקהילה ובית הדין ומסמכים 

ניתן להשיג: אהבת שלום ירושלים

תוקפו של יוסף

 

 

מחבר: רבי יוסף אלמליח

תפקיד: אב"ד ג'יברלטר

עוסק: שו"ת בהלכה 

ניתן להשיג: 

אהל יצחק

רבי יצחק סבאג 

 

מחבר: רבי יצחק סבאג

תפקיד: ראש ישיבה במכנאס

עוסק: שו"ת בהלכה שטרות וחידושי הש"ס

ניתן להשיג: 0525990411

The Paragraph element is a way to create long, uniform sections of text in your design and is suitable for descriptions, explanations and more. Easily drag and drop a Paragraph onto your canvas and then edit properties such as font, position, color, fill etc. to complement your design.

אבא בם 

רבי אליהו סויסה

 

מחבר: רבי אליהו סויסה 

תפקיד: שוחט ובודק ורב בעכו 

עוסק: שו"ת בהלכה

ניתן להשיג: 0525990411

אבותינו

סידור נוסח מרוקו כולל כל המנהגים 

 

מחבר: רבי מאיר אליעזר עטייא

תפקיד: רב ופייטן

עוסק: סידור

ניתן להשיג: 0528309616

The Paragraph element is a way to create long, uniform sections of text in your design and is suitable for descriptions, explanations and more. Easily drag and drop a Paragraph onto your canvas and then edit properties such as font, position, color, fill etc. to complement your design.

אהל יעקב

שאלות ותשובות לרבי יעקב ששפורטאש ילד תלמסאן דור יא להרמב"ן מגדולי דורו ומגדולי הלוחמים בשבתאי צבי

 

מחבר: רבי יעקב ששפורטש

תפקיד: אב"ד סאלי האמבורג ולונדון ספרדים

עוסק: מכתבים בהלכה

ניתן להשיג: ספריה הספרדית אהלי יוסף 3 ירושלים  טל 025372265

אהל יצחק

רבי יצחק סבאג 

 

מחבר: רבי יצחק סבאג

תפקיד: ראש ישיבה במכנאס

עוסק: שו"ת בהלכה שטרות וחידושי הש"ס

ניתן להשיג: 0525990411

The Paragraph element is a way to create long, uniform sections of text in your design and is suitable for descriptions, explanations and more. Easily drag and drop a Paragraph onto your canvas and then edit properties such as font, position, color, fill etc. to complement your design.

אוצר המכתבים 

ירושלים תשכ"ח. רבי יוסף משאש, ראב"ד תלמסאן ומכנאס, מכתבים בהלכה, תלמידו של רבי חיים משאש ורב יעקב הלפרין.

 

מחבר: רבי יוסף משאש

תפקיד: ראב"ד תלמסאן ומכנאס

עוסק: מכתבים בהלכה

ניתן להשיג: ספריה הספרדית אהלי יוסף 3 ירושלים  טל 025372265

אבני שיש

הוא שו"ת מתוקנות ערוכות על ד' טורים מהגאון המפורסם רבי שאול ישועה אביטבול זצוק"ל זיע"א ירושלים תרצ"ה.
רבי שאול ישועה אבוטבול, צפרו, שו"ת, מגדולי הדור בזמנו אביו של רבי עמור אביטבול.

 

מחבר: רבי שאול אביטבול

תפקיד:

עוסק:

ניתן להשיג: מכון אורות ת.ד. 218  לוד 08-9228444

אשר לשלמה 

רבי שלמה ילוז על ד' חלקי השלחן ערוך פעולת צדיק לחיים, מני"ר ראב"ד מקודש שקדשוהו שמים. משיירי כנסת הגדולה, מאיתני חכמי עה"ק טבריא. 

מחבר: רבי שלמה ילוז

תפקיד: דיין 

עוסק: ..שו"ת בהלכה

ניתן להשיג: 

אשר לשלמה 

ירושלים תרנ"ז. רבי שלמה אבן דנאן, פאס. אב"ד פאס, שו"ת.

 

מחבר: רבי שלמה אבן דנאן

תפקיד: אב"ד פאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: מכון נחלת שלמה  רחוב הגרא 9 קרית יערים טל  02-5336293

באר מים חיים 

ליוורנו תקס"ו. רבי אליעזר דא אבילא, סאלי, שו"ת, אחינו של רבי חיים בן עטר

 

מחבר: רבי אליעזר דא אבילא

תפקיד: סאלי

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 0525990411

בד דוד 

רבי דוד אדרעי שדר מא"י שנתישב בעיר צפרו.

 

מחבר: רבי דוד אדרעי

תפקיד: צפרו

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: 

בית יהודה 

ירושלים תש"נ. רבי יהודה עייאש, אלזיר, תלמידו של הגאון רבי רפאל צרור, ירושלים תש"נ

 

מחבר: רבי יהודה עייאש

תפקיד: אלזיר

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: ספריה הספרדית אהלי יוסף 3 ירושלים  טל 025372265

בנאות דשא

רבינו שלמה אדהאן זצוק"ל יצא מאזור תפיללת, מאות קילומטרים הרחק מהישוב הגדול הראשון מרקש בדרום מרוקו, הגיע לעיר ואם בישראל טיטואן, ומשם לאמסטרדם שבו הדפיס את ספרו בנאות דשא. 

 

מחבר: רבי שלמה אדהאן

תפקיד: 

עוסק: 

ניתן להשיג: ספריה הספרדית אהלי יוסף 3 ירושלים  טל 025372265

בקע לגולגלת 

ירושלים תרע"א.זה ספר תולדות אדם המעלה הרב המחבר זלה"ה, וזיע"א. שארינו הרב המחבר כמוהר"ר אליהו ז"ל. בן לאו"ץ החכם השלם ענותן כהלל. תם וישר ירא אלהים וסר מרע כמוהר"ר יעקב י"ל. בן איש חי רב פעלים קדש הלולים הרב הכולל חין ערכו מי ימלל. תורה וגדולה לשם ולתפארת ולתהלה זה דודי והורי שמו הטוב כמוהר"ר חיים בלא"ץ נעים זמירות ישראל החכם השלם והכולל החסיד העניו קדוש יאמר לו. כמוהר"ר יעקב אלמאליח נ"י

 

מחבר: רבי יעקב אלמליח

תפקיד: תלמיד חכם

עוסק: על השו"ע והרמב"ם

ניתן להשיג: ..

בקש שלמה 

קאזבלנקה תרצ"ה. רבי שלמה אבן דנאן, ראב"ד פאס, שו"ת

 

מחבר: רבי שלמה אבן דנאן

תפקיד: ראב"ד פאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: מכון נחלת שלמה  רחוב הגרא 9 קרית יערים טל  02-5336293

ברית אבות

רבי אברהם קורייאט (השני)

בנו של רבי יהודה קוריואט (השני) הנ"ל. ר"א שימש כמורה צדק במוגדור ונודע בגדולתו בתורה וביראה. מפורסם הוא ספרו הגדול "ברית אבות" ובו דרושים על התורה, ליקוטים בהלכה, ש"ס ושו"ת בענייני חושן משפט.

 

מחבר: רבי אברהם קוריאט

תפקיד: אב"ד מוגדור אצווריה

עוסק: פסקי הלכות

ניתן להשיג: ספריה הספרדית אהלי יוסף 3 ירושלים  טל 025372265

גבול בנימין

מוהר"ר בנימין לכרייף זצ"ל : בן מוה"ר יחיא זצ"ל, רב ומורה צדק בעיר "מקנאס" והוא בן בתו של מוהר"ר המשביר (ר' משה בירדוגו עיין עליו באות מ') זצ"ל והוא חתנו של המשורר הנשגב מוהר"ר דוד בן חסין זצ"ל מחבר ספר "תהלה לדוד" זקנו של מורנו ר' אהרן בן חסין זצ"ל, (עיין עליו באות ד') תארו אותו: אחד מן הרמתיים, שמו נודע בשערים, סיני ועוקר הרים החכם השלם והכולל אור גולל וכו' זיע"א.

 

מחבר: רבי בנימין אלקריף

תפקיד: מכנאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: רבי שלום משאש מועצה הדתית ירושלים

דבר אמת

רבי ידידיה בהרה"ג רפאל אהרן מונסונייגו, שנת לידתו אינה ידועה, דומה כי הוא נולד סביב שנת תק"ם כנראה נקרא על שם סבו אבי אביו רבי ידידיה משה, שנמנה על דייני העיר ונפטר ביום שבת כ"ח סיון תק"ם (1800). לעת עתה אין בידינו פרטים על תקופת ילדותו של רבי ידידיה, רבותיו וכו'. סביר להניח שלמד תקופה מסויימת לפני אביו. בניו הידועים הם הרה"ג רבי יהושע, מחבר ספר "שבילי משפט",

 

מחבר: רבי ידידיה מונסניגו

תפקיד: פאס

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: ספריה הספרדית אהלי יוסף 3 ירושלים  טל 025372265

דרכי דוד 

ירושלים תש"מ. רבי דוד בן כליפא, ווארן, שו"ת, חתנו ותלמידו של הגאון רבי דוד הכהן סקלי, מח"ס שו"ת קרית חנה דוד

 

מחבר: רבי דוד בן כליפא

תפקיד: אלזיר

עוסק: שו"ת

ניתן להשיג: המחבר דרך בית לחם 46 ירושלים

קרבן אהרן

והוא פירוש רחב ידיים, מפר יסוד על המפרא זה תורת כהנים  כולל ספר מדות אהרן פירוש ברייתא דרבי ישמעאל על י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן לאחד מגדולי הקדמונים לפני כ450- שנה כמוהר"ר אהרן אבן חיים וצוק"ל חי בשנים ה'שט"ו - ה'שצ"ב ונלווה אליו עוד פירוש מרבינו וידאל הצרפתי

פסקי רבותינו מן המערב

 

מחבר: רבי אהרן בן חיים

עיר: פאס

עוסק: על התוספתא

ניתן להשיג: חניות הספרים ספריה הספרדית אהלי יוסף 3 ירושלים  טל 025372265

 

.