הו

 

 

הקלדה והדרה של ספרים מחכמי מרוקו

 

ספר תוקפו של יוסף לרבי יוסף אלמליח זצוק"ל ​

הוקלדו ראש משביר בירדוגו באר מים חיים דאבילא  ואהל יעקב ששפורטאש והופצו לציבור באוצר החכמה באותיות מרובעות מאירות עינים ובכך השתפרה יכולת החיפוש פי ארבע. 

   

כא, א

 

ולא עשה הרי מ א קונה יותר מהך ומכר לו הביא המעות כמו שהתנה העיכוב   שלא נתן  בידו המעות  אינו מצדו אלא מצד ד"ת  שפסק להם החכם ונתעכלו המעות ע"י    ביד  שלישי   עד שעבר הזמן  דהוי אנוס