הו

 

 

הקלדה והדרה של ספרים מחכמי מרוקו

 

ספר תוקפו של יוסף לרבי יוסף אלמליח זצוק"ל ​

אב"ד ג'יברלטר מגאוני רבאט

במסגרת האתר הוקלדו ראש משביר בירדוגו באר מים חיים דאבילא  ואהל יעקב ששפורטאש והופצו לציבור חלקם באוצר החכמה ובהיברו בוקס וחלקם בפרוייקט השו"ת בעז"ה הכל באותיות מרובעות מאירות עינים.

[ובכך השתפרה יכולת החיפוש פי ארבע על פי בדיקה שעשיתי במצב חיפוש בין הגרסא הישנה לבין החדשה על מילה מסוימת]

 

כג סיון תשע"ט

 

 

מח, א

כמסירתו להדיוט אין זו אמירה לגבו׳