הו

 

 

הקלדה והדרה של ספרים מחכמי מרוקו

 

ספר תוקפו של יוסף לרבי יוסף אלמליח זצוק"ל ​

הוקלדו ראש משביר בירדוגו באר מים חיים דאבילא  ואהל יעקב ששפורטאש והופצו לציבור באוצר החכמה באותיות מרובעות מאירות עינים ובכך השתפרה יכולת החיפוש פי ארבע. 

   

 

 

 

כט ב

 וכמה